صنایع بورس

انتشار، چاپ و تکثير

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 200,000,000,000 ریال

خدمات فنی و مهندسی

تعداد شرکت:5

کل سرمایه: 10,307,970,000,000 ریال

فلزات اساسي

تعداد شرکت:33

کل سرمایه: 261,628,130,412,000 ریال

ابزار پزشکی ، اپتیکی و اندازه گیری

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 200,000,000,000 ریال

خرده فروشی ، باستثنای وسائل نقلیه موتوری

تعداد شرکت:2

کل سرمایه: 1,600,000,000,000 ریال

قند و شکر

تعداد شرکت:16

کل سرمایه: 3,537,340,188,000 ریال

استخراج ذغال سنگ

تعداد شرکت:3

کل سرمایه: 594,000,000,000 ریال

خودرو و ساخت قطعات

تعداد شرکت:32

کل سرمایه: 119,507,825,842,000 ریال

لاستيك و پلاستيك

تعداد شرکت:11

کل سرمایه: 6,972,800,401,000 ریال

استخراج سایر معادن

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 162,000,000,000 ریال

دباغی ، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش

تعداد شرکت:2

کل سرمایه: 377,360,140,000 ریال

ماشين آلات و تجهيزات

تعداد شرکت:15

کل سرمایه: 10,041,632,622,000 ریال

استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

تعداد شرکت:2

کل سرمایه: 4,605,405,000,000 ریال

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

تعداد شرکت:13

کل سرمایه: 16,332,556,000,000 ریال

ماشین آلات و دستگاههای برقی

تعداد شرکت:9

کل سرمایه: 6,339,551,141,000 ریال

استخراج کانه هاي فلزي

تعداد شرکت:12

کل سرمایه: 143,645,272,000,000 ریال

زراعت و خدمات وابسته

تعداد شرکت:14

کل سرمایه: 5,055,340,000,000 ریال

محصولات چوبی

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 100,000,000,000 ریال

اطلاعات و ارتباطات

تعداد شرکت:4

کل سرمایه: 4,900,000,000,000 ریال

ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی

تعداد شرکت:3

کل سرمایه: 1,881,780,000,000 ریال

محصولات شیمیایی

تعداد شرکت:53

کل سرمایه: 277,277,387,897,000 ریال

انبوه سازی ، املاک و مستغلات

تعداد شرکت:25

کل سرمایه: 30,835,119,647,000 ریال

ساخت محصولات فلزی

تعداد شرکت:9

کل سرمایه: 8,916,041,728,000 ریال

محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

تعداد شرکت:32

کل سرمایه: 22,796,950,799,000 ریال

بانکها و مؤسسات اعتباری

تعداد شرکت:17

کل سرمایه: 606,764,550,000,000 ریال

سایر محصولات کانی غیرفلزی

تعداد شرکت:21

کل سرمایه: 5,402,730,654,000 ریال

محصولات کاغذی

تعداد شرکت:4

کل سرمایه: 1,762,846,000,000 ریال

بیمه و صندوق بازنشستگی بجز تأمین اجتماعی

تعداد شرکت:12

کل سرمایه: 25,673,344,999,000 ریال

سایر واسطه گریهای مالی

تعداد شرکت:7

کل سرمایه: 10,250,000,000,000 ریال

مخابرات

تعداد شرکت:2

کل سرمایه: 69,600,000,000,000 ریال

پیمانکاری صنعتی

تعداد شرکت:2

کل سرمایه: 1,580,000,000,000 ریال

سرمايه گذاريها

تعداد شرکت:24

کل سرمایه: 70,927,640,000,000 ریال

منسوجات

تعداد شرکت:5

کل سرمایه: 408,655,165,000 ریال

تجارت عمده فروشی به جز وسائل نقلیه موتور

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 320,000,000,000 ریال

سيمان، آهك و گچ

تعداد شرکت:39

کل سرمایه: 34,644,494,755,000 ریال

مواد و محصولات دارویی

تعداد شرکت:44

کل سرمایه: 26,447,398,214,000 ریال

تجارت عمده و خرده فروشی وسائط نقلیه موتور

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 600,000,000,000 ریال

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

تعداد شرکت:4

کل سرمایه: 145,250,000,000,000 ریال

هتل و رستوران

تعداد شرکت:3

کل سرمایه: 3,125,307,007,000 ریال

تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 1,200,000,000,000 ریال

عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم

تعداد شرکت:7

کل سرمایه: 31,873,000,000,000 ریال

واسطه گریهای مالی و پولی

تعداد شرکت:2

کل سرمایه: 1,100,000,000,000 ریال

حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات

تعداد شرکت:13

کل سرمایه: 24,332,195,306,000 ریال

فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي

تعداد شرکت:14

کل سرمایه: 66,523,181,200,000 ریال

کاشی و سرامیک

تعداد شرکت:11

کل سرمایه: 2,404,309,991,000 ریال

حمل و نقل آبی

تعداد شرکت:1

کل سرمایه: 1,080,000,000,000 ریال

فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

تعداد شرکت:5

کل سرمایه: 19,400,000,000,000 ریال